SOSYAL SORUMLULUK

Projeler

Doğanlar Holding sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, ülkemizin yaşam kalitesini iyileştirme amacına ulaşmak için; çalışanlarımızla, onların aileleriyle, toplumla birlikte ekonomik gelişmeye destek verme sorumluluğunu taşımaktadır.

Doğanlar Holding kurumsal sosyal sorumluluk felsefesi çerçevesinde tüm faaliyetlerini yürütmektedir. İş süreçlerini adalet, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri paralelinde yürüten grup Şirketleri toplumsal yararı gözeterek, ulaştığı kitleye en iyi hizmeti sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımla çalışır.

Doğanlar Holding güçlü bir toplum temelini atabilmek adına evrensel değerlere saygılı, dünya vatandaşı niteliğinde genç nesillerin yetiştirilmesi doğrultusunda ülkeye katkı sunmayı amaçlar. Doğanlar Holding, kurumsal sorumluluk bilincinin gereği olarak toplumdan kazandığı katma değeri toplumun gelişmesine öncülük edecek projelerde var olarak değerlendirmeyi yeğler.

Doğanlar Holding çatısı altındaki grup şirketleri kendi faaliyet alanlarında sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir.

AYŞE DOĞAN KIZ TEKNİK
ve MESLEK LİSESİ
HACI ALİ DOĞAN
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
OLCAY DOĞAN
ANAOKULU
ŞADAN DOĞAN
ANAOKULU